ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ:

Οι παρακάτω κανόνες ισχύουν για όλους τις επαρχίες του Gladiatus.
Σε περίπτωση που θεωρείς ότι έχεις τιμωρηθεί άδικα, μπορείς να απευθυνθείς στην Υποστήριξη: http://support.gr.gladiatus.gameforge.com/
Λάβε υπόψη, ότι για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορούμε να επεξεργαστούμε αιτήματα και παράπονα που αφορούν συγκεκριμένους λογαριασμούς μόνο με τον κάτοχο του συγκεκριμένου λογαριασμού κατόπιν ελέγχου και επιβεβαίωσης του κατόχου.

1. Πολλαπλοί λογαριασμοί & κοινές συνδέσεις IP

Κάθε παίκτης έχει το δικαίωμα να διατηρεί πολλαπλούς λογαριασμούς σε μία επαρχία. Με τη βοήθεια μιας ενσωματωμένης λειτουργίας στο παιχνίδι θα πρέπει να τους δηλώσει. Αυτή η λειτουργία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί επίσης, όταν περισσότεροι παίκτες αποκτούν πρόσβαση στο παιχνίδι μέσω της ίδιας διεύθυνσης ΙΡ. Τόσο οι πολλαπλοί λογαριασμοί όσο και η πρόσβαση μέσω της ίδιας διεύθυνσης ΙΡ υπόκεινται αυτόματα σε περιορισμούς. Αυτοί οι περιορισμοί δεν επιτρέπεται να παρακαμφθούν με τη βοήθεια άλλων παικτών.

2. Κοινή χρήση λογαριασμού

Δεν επιτρέπεται η αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων σύνδεσης σε άλλους παίκτες.

3. Εκμετάλλευση σφαλμάτων/Bug

Απαγορεύεται αυστηρά η εκμετάλλευση σφαλμάτων ή/και άλλων λαθών προγραμματισμού. Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης εντοπίσει κάποιο σφάλμα, οφείλει να το αναφέρει άμεσα στην Υποστήριξη.

4. Bot και αυτοματοποιημένες ενέργειες/scripts

Δεν επιτρέπεται η απόκτηση πλεονεκτήματος έναντι άλλων παικτών με τη βοήθεια λογισμικού. Το ίδιο ισχύει και για τη χρήση Bot, μακροεντολών και άλλων ειδών αυτοματοποιημένων ενεργειών.

5. Απειλές

Απαγορεύεται αυστηρά η απειλή για άσκηση βίας έναντι άλλων ατόμων (χρηστών, μελών της ομάδας ή αντιπροσώπων της Gameforge).

6. Περιεχόμενο

Το ακόλουθο περιεχόμενο είναι απαγορευμένο σε οποιαδήποτε πλατφόρμα που σχετίζεται με το Gladiatus:

  • Προσβολές (αυτές περιλαμβάνουν τόσο τις ξεκάθαρες δηλώσεις όσο και τους κρυφούς υπαινιγμούς σε προφίλ, ονόματα, μυνήματα, ειδήσεις, ονόματα ταγμάτων, προφίλ ταγμάτων) και ανάρμοστη συμπεριφορά έναντι άλλων ατόμων
  • Πολιτικές ή θρησκευτικές γνώμες, πορνογραφικές, ρατσιστικές ή ακραίες απόψεις και εκφράσεις οποιουδήποτε είδους
  • Spam ή/και δημοσίευση/αναφορά σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και ιστοσελίδες που δεν σχετίζονται με την Gameforge
Γλώσσα – Τα Ελληνικά αποτελούν την επίσημη γλώσσα στη σελίδα gr.gladiatus.gameforge.com, ωστόσο, και τα αγγλικά είναι γενικώς αποδεκτά.

Απαγορεύεται η ψευδής εμφάνιση ως υπάλληλος της Gameforge ή μέλος ομάδας της κοινότητας, με σκοπό τη διάδοση ψευδών πληροφοριών ή ακόμα την απειλή άλλων χρηστών με κυρώσεις.

7. Γενικοί Όροι Χρήσης

Αυτοί οι όροι συμπληρώνουν τους Γενικούς Όρους Χρήσης και θα πρέπει να τηρούνται.